Przycinanie i Cięcie drzew owocowych – to już czas!

Podstawowym zabiegiem wykonywanym ręcznie w sadach ogrodach i na działkach z drzewami owocowymi jest ich przycinanie. Jest to bardzo ważny zabieg, gdyż wpływa on na jakość owoców, na coroczne plonowanie, na kondycję drzew oraz na łatwość zbioru owoców. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zabieg ten wykonany był poprawnie.

Obcinanie, przycinanie i cięcie drzewek owocowych

Jest kilka terminów cięcia drzew owocowych:

Przycinanie i cięcie drzew owocowych Wiosną

od rozpoczęcia wegetacji do końca okresu kwitnienia a nawet dłużej, latem lub jesienią po zbiorze owoców oraz zimą najlepiej w styczniu lub w lutym po największych mrozach. Termin cięcia zależy min od wytrzymałości na mróz danego gatunku, od wielkości i wieku drzew oraz od innych czynników. Najmniej odporne na przemarzanie drzewa na przykład brzoskwinie, morele należy ciąć późną wiosną w kwietniu a nawet w maju oraz latem zaraz po zbiorach najlepiej w sierpniu. Bardziej odporne drzewa jak Jabłonie śliwy czy czereśnie można ciąć również w miarę możliwości zimą.

Cięcie drzew owocowych w okresie późno jesiennym oraz letnim

w tym okresie zabieg ten jest ułatwiony i to nie tylko ze względu na zjawiska atmosferyczne, ale także na większą „czytelność drzew”. Oznacza to tyle, iż łatwiej jest wtedy odróżnić obeschnięte pędy od zdrowych, a cięcie wiosną w dodatku pozwala na racjonalizowanie zbiorów, pozwala na pozostawienie tyle pąków kwiatowych, kwiatów lub zawiązków owoców, aby ich ilość nie wpłynęła na wielkość owoców. Oczywiście należy przy tym brać również pod uwagę ewentualne późniejsze przymrozki lub inne zjawiska atmosferyczne mogące niekorzystnie wpłynąć na zbiory jak na przykład susza czy opady gradu.

Jak przycinać Drzewa Owocowe – Techniki cięcia 

Są rożne techniki cięcia drzew owocowych zależą one od rodzaju drzew i sposobu ich wzrostu ale także od tego jaki sposób preferuje się w danym regionie czy gospodarstwie. Ograniczanie może polegać na równomiernym przycinaniu całej korony zarówno głównego pędu jak i pędów bocznych co daje zwarta równą koronę całego drzewa, lub an pozostawieniu głównego pędu prowadzącego ponad pozostałymi, daje to również zwarta stożkowata koronę i właśnie ten sposób opisze w dalszej części.

Niezależnie od techniki obranej do formowania drzew należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Przycinanie Drzew Owocowych – Zasady

Każde formowanie drzewa należy rozpocząć od usunięcia wszystkich uschniętych uszkodzonych (na przykład o nadgryzionej lub zdartej korze) nadłamanych oraz złamanych pędów oraz spalenie ich w miarę możliwości. Pozwoli to na ograniczenie rozpowszechniania się chorób na zdrowe gałęzie.

Należy usunąć wszystkie pędy z zewnętrznych gałęzi biegnące do środka drzewa, zapobiegnie to zacienieniu a co za tym idzie uszkodzeniu owoców znajdujących się w dolnej jego części oraz zasychaniu dolnych pędów.

Należy usuwać lub w znacznym stopniu skracać pędy z gałęzi bocznych idące ostro w górę, prawie równolegle do przewodnika.

Przy skracaniu pędów należy ciąć na ukos bezpośrednio nad oczkiem lub pędem idącym na zewnątrz drzewa tak aby ukos był od oczka w dół.

Podczas cięcia drzew należy również brać pod uwagę wygląd drzewa, aby tworzyło ono zwarta, przerzedzoną ładną koronę.

Należy do minimum ograniczyć cięcie gałęzi wychodzących z pędu głównego na zewnątrz, chyba że idą pod bardzo ostrym kontem w górę

Wielkość cięcia zależy w główniej mierze od zagęszczenia korony, im więcej pędów znajduje się na drzewie tym na większe cięcie można sobie pozwolić. Ponadto jeżeli dużo pąków w okresie zimowym zostało uszkodzonych można ograniczyć cięcie do niezbędnego minimum tak aby nie niszczyć kolejnych pąków a potem po zbiorze ewentualnie powtórzyć zabieg.

Drzewo składa się z pędu głównego z którego wyrastają pędy boczne, podstawowe grube pędy zwykle z dolnej części drzewa i na nich wyrastają pozostałe pędy owocowe, oraz pędy boczne podstawowe drobne lub cienkie gałązki wyrastające z pędu głównego oraz bocznych podstawowych na których tworzą się pąki kwitowe, i właśnie te pędy szczególnie te wyrastające z przewodnika należy oszczędzać gdyż na nich będzie owoc. Przewodnik skracamy na takiej wysokości aby możliwy był zbiór owoców, oraz w zależności jak wysokie drzewo chcemy mieć. Pędy boczne. Oczywiście jeżeli drzewo jest młode i chcemy aby było wyższe nie należy co roku go skracać na tym samym poziomie tylko coraz wyżej aż do osiągnięcia maksymalnej, wymaganej wysokości. Pędy boczne należy skrócić na niższym poziomie, tak aby nie robiły konkurencji dla przewodnika, należy przy tym zwrócić uwagę aby drzewo maiło ładna stożkowata koronę. Należy wyciąć wszystkie pędy idące do środka i pod ostrym kontem do przewodnika. Pędy idące ostro w górę mające boczne gałązki należy wyciąć całkiem lub, jeżeli nie ma tam innych bardziej przydatnych gałęzi, skrócić pozostawiając z dołu kilka gałęzie bocznych a ostatnią na zewnątrz.

Dołożyłem wszelkich starań aby informacje zawarte na stronie były rzetelne, zamieściłem je na podstawie mojego doświadczenia w pracy sadowniczej. Będę się starał uaktualniać wskazówki o nowe kwestie – życzę owocnej pracy.

Zostaw nam swój komentarz